Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohyb a forma - druhý dojmový znak

24. 9. 2015

2. dojmový znak

Pohyb a forma

V každém rukopisu je zastoupen pohyb a forma. V rovnováze je ideální stav, ale to tak většinou nebývá a převažuje jeden ze znaků více či méně. V Grafologii, pohyb a forma znamená zda, se pisatel chová instinktivně nebo se vědomě staví do určité pózy. Tento objev v rukopisu objevili francouzští badatelé.

Ludwig Klages kolem roku 1917 vytvořil 2 principy:

„písmo jako výraz“ (nevědomý pohyb) a

„písmo jako výtvor“ (vědomá záměrná představa).

Do dnes jsou jeho grafologické principy platné.

Nesmíme zapomenout, že pohyb i forma spolu souvisí a to velmi úzce. Většinou tam kde je, méně pohybu převládá forma a naopak. Většinou se tento poměr vyjadřuje v procentech, v poměru například 30 : 70.

1236a.jpg

236b.jpg

Pohyb v písmu je výraz

Vypovídá o pisateli, že se chová instinktivně.

Pohyb vychází z podstaty člověka, jeho nevědomí. Převládá pudovost, emoce, vitální city. Pisatel jim dává větší význam než společenským daným normám je dynamický, přirozený, spontánní. Tito lidé mají sklony k špatnému hospodaření s životní energií. S časem a prostorem. A jak vypadá takové písmo? Je pohyblivé, uvolněné, neforemné, neohraničené, neohrabané. 

Pohyb vpravo tento jev v rukopise většinou mývají extroverti, je to pohyb, který ukazuje aktivitu směrem dopředu, podnikavost, nakloněný budoucnosti. Pisatel může být zbrklý a nerozvážný, který nedotahuje věci do konce.

Pohyb vlevo mívají introverti, drží se zpátky a značí jistou pasivitu a mají strach z budoucnosti. Mohou se stále vracet do minulosti.

Pohyb hranatý – zubatý značí o pisatelově razantnosti, neoblomnosti a odolnosti vůči okolním vlivům.

Pohyb měkký – zaoblený značí o pisateli, že má cit pro estetické cítění a je přátelský.

Pohyb vzletný – lehký tento pohyb paří lidem, kteří jsou životními optimisty plni radosti ze života.

Pohyb elastický – pružný je jevem u lidí přizpůsobivých.

Pohyb nekoordinovaný – rozházený značí o pisatelově špatném hospodaření se svými silami, náladovosti, u kterého nevíte, co udělá.

Pohyb je fixace 1,2,5 (fixace je 3 dojmový znak budeme psát později).

pohyba.jpg

Forma je výtvor

Projevem záměrnosti, chtěnosti, tedy vědomí.  

forma je podobná školní předloze, dobře vyjádřena, čitelná. Pisatel vědomě řídí svůj život, potlačuje pudy a city, smysl pro dodržení konvencí a norem dané společností. Má zvýšenou seberegulaci, která ho stylizuje. Často je nepřirozený, nepravdivý, čitelný.

Pokud je velmi výrazná forma. Tu poznáte maximálně přesným kopírováním tvarů jednotlivých písmen. Písmo je křečovité a strnulé. Pisatel se neustále sebeovládá nedává najevo, žádné city ani emoce. Zrovna tak jeho myšlení je ztuhlé a málo flexibilní. Za každou cenu lpí na společenských normách a moc těžko se přizpůsobuje novým věcem.

Pokud je forma převažující pisatel se umí sebeovládat umí podávat pravidelný výkon, není aktivní. Špatně snáší jakékoliv změny v práci tak i v soukromí. Také hůře snáší zátěž.

Také se může stát, že má pisatel  nedostatek formy. Takový pisatel se špatně čte, má nečitelné písmo, může být psáno více způsoby a na každém řádku jinak. Je to člověk bez sebekontroly a etických kodexů. Náladový proto jeho okolí „trpí“.

Forma je fixace 4a, 4b 5 (fixace je 3 dojmový znak budeme psát později).

Pokud je v rukopisu rovnováha mezi pohybem a formou je to vzácný jev a tací lidé jsou vyvážení, lidé, kteří se vydali na cestu dobra.

Rovnováha mezi pohybem a formou je fixace 3 (fixace je 3 dojmový znak budeme psát později).

forma-vytvor-a.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář